giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, xin hô sơ môi trường, đánh giá tác động môi trường

Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là gì?

Căn cứ theo khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 giải thích về giấy phép môi trường như sau:

Giải thích từ ngữ

8. Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, giấy phép môi trường được hiểu là loại giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cấp cho phép tổ chức, cá nhân được quyền thực hiện một số hoạt động liên quan đến môi trường.

giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, xin hô sơ môi trường, đánh giá tác động môi trường

Thủ tục cấp giấy phép môi trường thực hiện như thế nào?

Giấy phép môi trường bao gồm những loại nào?

Căn cứ theo điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thời điểm cấp giấy phép môi trường như sau:

Căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường

Thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

Như vậy, từ ngày 01/01/2022 thì giấy phép môi trường tích hợp 06 loại giấy tờ là:

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

- Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

- Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường thực hiện như thế nào?

Về trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở;

c) Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường;

d) Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Như vậy, các bước cấp giấy phép môi trường cụ thể là:

- Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trực tiếp hoặc bản điện tử qua thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền;

- Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét hồ sơ;

- Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định;

- Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền trả hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc bản điện tử theo mong muốn của người yêu cầu cấp giấy.

(Nguồn: Thuvienphapluat.vn)

Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống BVMT

 

 – Xử lý nước thải

 • Xử lý nước thải sinh hoạt: khu dân cư, resort, khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện…
 • Xử lý nước thải công nghiệp: dệt nhuộm, xi mạ, bột mì, cao su, chế biến thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, khu công nghiệp …
 • Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.
 • Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống xử lý nước thải.

 – Xử lý khí thải

 • Xử lý khí thải lò hơi đốt dầu DO & FO, đốt củi, than đá, lò nung, lò đúc …
 • Xử lý bụi công nghiệp: bụi gỗ, bụi sơn, bụi thuốc lá, bụi xi măng …
 • Xử lý khí thải công nghiệp: phòng sơn, in ấn, nhà máy tái chế chì, nhà máy bao bì…
 • Xử lý mùi hôi nhà máy chế biến mủ cao su, sản xuất bột mì, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia xúc, bãi chôn lấp…
 • Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải

 – Xử lý nước sạch

 • Xử lý nước cấp: nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, trạm cấp nước tập trung …
 • Xử lý nước tinh khiết, nước đóng chai, nước cấp nhà máy dược phẩm, hóa mỹ phẩm …

– Xử lý chất thải rắn

 • Thu gom chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp.
 • Thi công lò đốt chất thải nguy hại, rác thải
 • Thi công bãi chôn lấp chất thải

 

Tư vấn giấy phép môi trường

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

I.   Xin cấp giấy phép môi trường (GPMT):

1.   Nhóm cấp GPMT(Giấy Phép Môi Trường): Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh chất thải gồm (nước thải, bụi, khí thải). Căn cứ theo thứ tự tại Phụ Lục III, IV, V Nghị Định 08/2022 và được quy định tại điều 39 Luật bảo vệ môi trường 2020.

2.   Nhóm cấp Đăng ký môi trường: Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoạt động có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT (Quy định tại khoản 1 điều 49 Luật bảo vệ môi trường 2020)

Nhóm dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh lớn hơn 300 kg/ngày, hoặc phát sinh nước thải trên 05m3/ ngày, khí thải trên 50 m3/ giờ

3.   Nhóm miễn đăng ký môi trường: Quy định tại điều 32 Luật bảo vệ môi trường 2020. Quy định tại phụ lục XVI thông tư 08/2022.

II.  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm và nộp trước ngày 05/01của năm tiếp theo.

III. Báo cáo quan trắc môi trường lao động:

Thực hiện 01 lần/năm theo NĐ 44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 nhằm Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

 

 

Dịch vụ nâng cấp - bảo trì - bảo dường hệ thống môi trường

I.  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống bảo vệ môi trường:

 • HTXL nước thải công nghiệp: giặt tẩy, cao su, thực phẩm, giấy, dệt nhuộm…
 • HTXL nước thải bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế;
 • HTXL nước thải sinh hoạt: chung cư, cao ốc, văn phòng, khách sạn…
 • HTXL khí thải: lò hơi, máy phát điện, hơi dung môi, sơn…
 • HTXL nước cấp công nghiệp: nước RO, làm mềm…
 • Hệ thống nước uống trực tiếp cho hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, khách sạn …

II.  Dịch vụ lắp đặt

 • Hệ thống xử lý nước cấp.
 • Hệ thống xử lý nước thải.
 • Hệ thống điện điều khiển, lập trình PLC, màn hình cảm ứng.

II.  Dịch vụ bảo trì:

 • Bảo trì hệ thống xử lý nước.
 • Bảo trì hệ thống điện.
 • Nâng cấp, sửa chữa hệ thống.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỰC

Văn phòng: 278/19 Phạm Văn Chiêu, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Xưởng sản xuất: 59/9K12 Phạm Văn Chiêu, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Tel: 028.6257 6677 - Hotline: 0918 667 731

Email: info@tamluc.com

Website: www.tamluc.com

Follow us

Facebook Youtube Twitter Linkedin

Hotline