Q&A

Q&A

Để mua được sản phẩm với giá tốt nhất. Bạn cần lưu ý 2 điểm sau:

1. Sản phẩm theo kích thước chuẩn của nhà sản xuất sẽ có giá tốt hơn sản phẩm đặt theo yêu cầu.

2. Số lượng càng nhiều, giá ưu đãi hơn.

Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học, tiếng ồn,... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các cơ thể sống khác. Ô nhiễm môi trường xảy ra là do con người và cách quản lý của con người.

Là những hoạt động nhằm bảo vệ môi trường; quản lý, kiểm soát, giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ hoạt động sản xuất – kinh doanh đến môi trường, tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách môi trường của địa phương tại nơi cơ sở hoạt động; hoặc các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của khách hàng/ đối tác/ nhà đầu tư, …

Tất cả các Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất – kinh doanh được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường của Việt Nam hoặc các Doanh nghiệp có quan tâm đến lĩnh vực môi trường (theo định hướng hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh thương hiệu, yêu cầu của thị trường, đối tác, nhà đầu tư, …) đều cần thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

 Việc tham gia trực tiếp và tích cực của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường không chỉ có lợi cho sự bền vững lâu dài mà còn là nhu cầu cấp thiết trong việc kinh doanh

Thứ nhất, nếu các doanh nghiệp muốn tiếp tục tăng cường đầu ra,họ phải có đầu vào ổn định. Nhiều ngành công nghiệp dựa trên các nguồn tài nguyên có chất lượng cao, nguồn tài nguyên bị thiệt hại sẽ làm tăng chi phí sản xuất.

Thứ hai, việc tiếp cận ban đầu và sự lựa chọn của người tiêu dùng. Thực tiễn về môi trường của các ngành công nghiệp và kinh doanh đang ngày càng trở thành một nhu cầu về sự thay đổi của người tiêu dùng ngày nay. Người tiêu dùng quốc tế nhấn mạnh đến bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giữ độ bền của sản phẩm và thỏa mãn các nhu cầu xã hội. Trong khi đó người tiêu dùng bản xứ ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có trách nhiệm về môi trường

 

- Doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thương mại nói riêng, tiến tới thay đổi hành vi của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận  thức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường gắn với tăng trưởng xanh nhằm hướng đến phát triển bền vững.

- Nghiên cứu thiết lập các công cụ kinh tế và cơ chế tài chính đột phá nhằm huy động các nguồn lực xã hội hóa cho bảo vệ môi trường. Vận dụng linh hoạt các công cụ kinh tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam như các loại thuế, phí, đặt cọc hoàn trả, quyền phát thải và mua bán phát thải theo hạn ngạch cho bảo vệ môi trường để điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường từ trung ương tới địa phương, tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường trong các doanh nghiệp.

-  Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung nhằm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả và tính thực thi của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp kết nối với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

TAM LUC CORPORATION

Văn phòng: 278/19 Phạm Văn Chiêu, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Xưởng sản xuất: 59/9K12 Phạm Văn Chiêu, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Tel: 028.6257 6677 - Hotline: 0918 667 731

Email: info@tamluc.com

Website: www.tamluc.com

Follow us

Facebook Youtube Twitter Linkedin

Hotline